Category Palestinakonflikten

Några reflektioner om sionismen, den israeliska fredsrörelsen och det palestinska motståndet

Först för att klargöra: jag är inte ute efter att glorifiera den israeliska mainstreamfredsrörelsen. I allmänhet präglas israeliska politiska mainstreamorganisationer, liksom i andra imperialistiska stater, av en utbredd identifikation med den egna nationens (i verkligheten borgarklassens) intressen. Med det sagt menar jag att dess nuvarande tillstånd och historia förtjänar att tittas lite närmare på. Det […]

Lite statistik om Israel/Palestinakonflikten

Mellan åren 2001-2009 dödades 28 israeler av raketattacker från de palestinska områdena. Under samma period dödades 1452 palestinska barn av den israeliska krigsmakten. Det innebär femtio dödade palestinska barn för varje israel som dödats i raketattackerna från de palestinska områdena. Under samma tidsperiod dödades sex gånger fler palestinier än israeler i konflikten. 98,9% av palestinierna […]