Category Socialism

Om epiteten “marxist”, “leninist” och “trotskist” – och behovet av en vetenskaplig socialism

En intressant sak värd att reflektera över är att så många politiska epitet har börjat som skällsord och sedan har blivit närmast heliga för dom som bar öknamnen. Såväl “marxist”, “leninist”, “trotskist” och för den delen “chavista” är epitet som formulerades som nedsättande. Notera att dessa begrepp har något gemensamt – de försöker binda en […]

Från anti-kapitalistisk defensiv till socialistisk offensiv

Nedanstående artikel skrevs med en kraftig begränsning av antalet tecken. Det är en nyttig träning att behöva fatta sig kort och distinkt. Trots mina ansträngningar ger den här texten bara några antydningar om möjliga vägar framåt. Förhoppningsvis kan den väcka reflektioner, fortsatta studier och framför allt handling. Att skissa upp ett socialistiskt alternativ så här […]