Category Introduktion

Varför “Den perfekta stormen”?

Uttrycket “Den perfekta stormen” syftar på en utveckling där en sällsynt kombination av omständigheter samspelar i att skapa dramatiska följder. Här används uttrycket i överförd bemärkelse för att beskriva hur olika lokala, nationella och regionala samhällskonflikter vid en given punkt leder till en genomgripande förändring av samhällsordningen. Sedan kapitalismens kris utbröt har en rad kamprörelser […]