Monthly Archives: November 2012

“Med massorna, genom massorna”

Det här citatet från ett brev från Lenin till Clara Zetkin år 1921 är mycket läsvärt. Brevet skrevs i kontexten av Lenins ansträngningar att korrigera den ultravänsterkantring som hade skett i det tyska kommunistpartiet. Man hade tappat siktet på att tålmodigt vinna arbetarklassens majoritet genom enhets- och massarbete. Lenin gav dessa råd till Zetkin: ”Ni […]

Brittiska LO: “Ta över bankerna!”

Tidigare i år lade brandmannafacket Fire Brigades Union fram en motion till brittiska LO:s (TUC:s) kongress, som föreslog att banksektorn skulle överföras till gemensam ägo. Att banksektorn skulle bli en offentlig service, demokratiskt ansvarig inför medborgarna och underkastad deras beslut. Motionen antogs av TUC-kongressen. Nu ger Fire Brigades Union ut en pamflett vid namn “It´s […]

Utklädda poliser jagar papperslösa i tunnelbanan

Planka.nu rapporterar: “Att kollektivtrafiken i Stockholm har används som fångstnät för papperslösa invandrare av migrationsverket och polisen har vi veta länge. SL:s biljettkontrollanter har haft sällskap av civilklädda poliser som står redo att gripa de resenärer som varken kan uppvisa giltigt färdbevis, legitimation eller LMA-kort. Den senaste tiden har vi fått ovanligt många rapporter och vittnesmål […]

Wal-Mart-arbetarna kämpar mot alla odds

Democracy Now rapporterar: “Wal-Mart workers have launched historic labor protests and strikes across 28 stores in 12 states, the first retail worker strike in the company’s 50-year history. According to organizers, employees are protesting company attempts to “silence and retaliate against workers for speaking out for improvements on the job.” We go to Bentonville, Arkansas, […]

Från anti-kapitalistisk defensiv till socialistisk offensiv

Nedanstående artikel skrevs med en kraftig begränsning av antalet tecken. Det är en nyttig träning att behöva fatta sig kort och distinkt. Trots mina ansträngningar ger den här texten bara några antydningar om möjliga vägar framåt. Förhoppningsvis kan den väcka reflektioner, fortsatta studier och framför allt handling. Att skissa upp ett socialistiskt alternativ så här […]

Några reflektioner om sionismen, den israeliska fredsrörelsen och det palestinska motståndet

Först för att klargöra: jag är inte ute efter att glorifiera den israeliska mainstreamfredsrörelsen. I allmänhet präglas israeliska politiska mainstreamorganisationer, liksom i andra imperialistiska stater, av en utbredd identifikation med den egna nationens (i verkligheten borgarklassens) intressen. Med det sagt menar jag att dess nuvarande tillstånd och historia förtjänar att tittas lite närmare på. Det […]

Lite statistik om Israel/Palestinakonflikten

Mellan åren 2001-2009 dödades 28 israeler av raketattacker från de palestinska områdena. Under samma period dödades 1452 palestinska barn av den israeliska krigsmakten. Det innebär femtio dödade palestinska barn för varje israel som dödats i raketattackerna från de palestinska områdena. Under samma tidsperiod dödades sex gånger fler palestinier än israeler i konflikten. 98,9% av palestinierna […]